Βιογραφικό

Γεννήθηκα στο Βόλο το 1976 και πέτυχα ως πρώτος στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, από το οποίο απέκτησα το δίπλωμα του Δασολόγου το 1999. Από το ίδιο Τμήμα απέκτησα ΜΔΕ και διδακτορικό δίπλωμα στη Δασική Οικονομική (θέμα διατριβής: “Οικονομική της χαρτογράφησης των φυσικών πόρων: η περίπτωση του δασολογίου”.

Από το έτος 2000 εργάζομαι ως ιδιώτης δασολόγος – ελεύθερος επαγγελματίας και μελετητής, έχοντας εκπονήσει ή συμμετάσχει στην εκπόνηση σημαντικού αριθμού μελετών, παρέχοντας ταυτόχρονα και σχετικές υπηρεσίες δασολόγου. Τη διετία 2004-2005 απασχολήθηκα ως εργαστηριακός συνεργάτης στα Τμήματα Δασοπονίας των ΤΕΙ Καβάλας και Λάρισας, διδάσκοντας Δασική Οικονομική και Εκτιμητική και Τηλεπισκόπηση. Έχω συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Δασικής Οικονομικής του ΑΠΘ συνεργαζόμενος με τον αείμνηστο Καθηγητή Ν.Στάμου, καθώς επίσης και σε ερευνητικά προγράμματα του ΙΔΕ και του ΙΜΔΟ. Από το 2011 απασχολούμαι και στην εταιρεία ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ, της οποίας είμαι ομόρρυθμος εταίρος.

Ζω και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη.