Ενημερωτικό φυλλάδιο

1) Αρχικό ενημερωτικό φυλλάδιο που διανεμήθηκε στην έκθεση Zootechnia (Φεβρουάριος 2015)

2) Τελικό ενημερωτικό φυλλάδιο 1ου Σεμιναρίου Επιμόρφωσης (Μάιος 2015)