Βοηθητικά πρότυπα

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται υφιστάμενα δασοαποδοτικά βοηθητικά πρότυπα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως βάση στο παρόν έργο

1. Συστήματα σταθμοδεικτικών καμπυλών (Site-Index Systems)*

  • Οξυάς Χαλκιδικής
  • Δρυός Χαλκιδικής

SiteIndex_Qco

 

2. Πίνακες Παραγωγής (Yield Tables)*

  • Οξυάς Χαλκιδικής
  • Δρυός Χαλκιδικής

3. Εξισώσεις κατηγοριών προϊόντων

Οξυάς (Ευθυμίου και Κατενίδης 1983)

4. Μαζοπίνακες

 

 

*όπως έχουν δημοσιευθεί στο Διαχειριστικό Σχέδιο Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη