Παραγωγική Βάση

Η Παραγωγική Βάση του έργου, δηλαδή οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι για τα αποτελέσματα του έργου, αποτελείται από τις παρακάτω ομάδες:

  • Δασικό προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών (δασολόγοι, δασοπόνοι, δασοφύλακες)
  • Μέλη Δασικών Συνεταιρισμών
  • Επιχειρήσεις εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου
  • Ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα
  • Λοιποί δασοκτήμονες (ιδιώτες, ΟΤΑ, Ιερές Μονές κλπ)