Δράσεις δημοσιότητας

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις δημοσιότητας με σκοπό τόσο την αρχική ενημέρωση των δυνητικά ενδιαφερομένων (Παραγωγική Βάση) για τους στόχους και τα οφέλη του έργου, όσο και την επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω δράσεις δημοσιότητας:

  • Συμμετοχή στην έκθεση Zootechnia (Θεσσαλονίκη, HELEXPO, Φεβρουάριος 2015), μέσω διανομής ενημερωτικού φυλλαδίου
  • Συμμετοχή στην κεντρική εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος ΑγροΕΤΑΚ, η οποία έλαβε χώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης στις 2/3/2015 (μέσω διανομής του ενημερωτικού φυλλαδίου)
  • Παρουσίαση των στόχων, της μεθοδολογίας και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου στο ΙΔΕ στις 16/3/2015, σε εσωτερική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για όλα τα έργα ΑγροΕΤΑΚ του ΙΔΕ, ενώπιον των ερευνητών του Ιδρύματος
  • Συμμετοχή στην Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΙΜΔΟ στην Αθήνα στις 20/3/2015, μέσω ανάρτησης poster. Στην Ημερίδα συμμετείχαν περισσότερα από 100 άτομα, κυρίως δασολόγοι των Δασικών Υπηρεσιών της Κ.Ελλάδας
  • Συμμετοχή στην Ημερίδα “Η αξία των δασών της Ελλάδας και η γεωγραφική τους κατανομή”, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8/5/2015 στο ΙΔΕ, μέσω παρουσίασης. Στην Ημερίδα συμμετείχαν 100 περίπου άτομα, κυρίως δασολόγοι των Δασικών Υπηρεσιών της Β.Ελλάδας.

Στις 28/5/2015 προγραμματίζεται Σεμινάριο Επιμόρφωσης για τους στόχους, τα οφέλη και τους τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δασικό Κτίριο Πολυγύρου. Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετάσχουν δασολόγοι των Δασικών Υπηρεσιών της Χαλκιδικής, καθώς επίσης και μέλη των Δασικών Συνεταιρισμών της περιοχής. Πατήστε εδώ για την πρόσκληση της εκδήλωσης.