Παρατηρητήριο τιμών

Το Παρατηρητήριο Τιμών δασικών προϊόντων περιλαμβάνει:

  • Βάση Δεδομένων τιμών και ποσοτήτων προϊόντων που διατίθενται από τις Κρατικές Εκμεταλλεύσεις Δασών (ΚΕΔ) από το 1987 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται κάθε χρόνο από τη Δασική Υπηρεσία
  • Βάση Δεδομένων τιμών και ποσοτήτων προϊόντων που παράγονται και διατίθενται από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς, σύμφωνα με το π.δ. 126/86. Προς το παρόν η εν λόγω ΒΔ περιέχει μόνο προϊόντα που παράγονται στην περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας
  • Γραφήματα διαχρονικής εξέλιξης των τιμών

Για την πρόσβαση στις ΒΔ απαιτείται η εγγραφή (registration) στον δικτυακό τόπο